IMPORT


Import från Kina har länge varit känt som en vinstökande åtgärd för företag. Kostnaderna för tillverkning är av en markant skillnad jämfört med produktion i många delar av västvärlden. Idag är det enklare än någonsin tidigare att orderlägga från Kina, tack vore internets utveckling har många barriärer krossats. Utan någon som helst kunskap eller trygghet orderläggs miljontals produkter varje år från Kina. Genom några enkla steg på nätet kan ordern placeras och efter ett par veckor är beställningen redo att erhållas.

Detta kan till ytan låta som en enkel process men hur kan man garantera att produkten blir vad som från början utlovades, att alla certifikat uppfylls, kraven som ställs på produkten följs eller att ordern överhuvudtaget kommer om ingen uppföljning, kontroll eller översikt görs under produktionen.
Denna metod resulterar alltför ofta till osäljbara produkter.

På sidan ”PRIS OCH TJÄNSTER” beskriver vi bara några av de problem som kan uppstå vid import från Kina och hur vi arbetar för att skapa ett säkert inköp.